Snorkeskinne

Hos noen kan snorking være et symptom på obstruktiv søvnapné, som blant annet kan gi seg til kjenne med pustestopp under søvn og trøtthet på dagtid. Vi benytter bittskinner/snorkeskinner med dokumentert effekt på mild og moderat grad av søvnapné og vurderingen gjøres alltid av erfaren øre-nese-halslege og tannlege i samarbeid.

Snorkeskinnen passer for:
Vanlige snorkere
UARS (upper airway respiratory syndrom)
Mild til moderat form av obstruktiv søvnapné (OSAS)
Pasienter som ikke kan bruke pustemaske (CPAP)

Man regner med at rundt en million nordmenn snorker. Rundt 100-150.000 nordmenn opplever pustestopp i løpet av natten. Gjelder dette deg eller en du er glad i? Ta kontakt!

Vil du lese vår brosjyre i pdf format: Klikk her

Laser og optimalisert behandling

Kirurgi / implantat

Narkose / tannlegeskrekk

Estetikk og hvitere tenner

Hjelp mot snorking

Om oss